Salutogen äldreomsorg i Göteborgs Stad? - GUPEA

6280

Uppstartsträff - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Osv. Börja där patienten är, vad  Teorier: • Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy. m m) ”Hälsa är en känsla av sammanhang”. • Tre centrala komponenter som ingår i  Dit hör såväl en psykisk, fysisk, social som andlig dimension. Ett resurscentrerat angreppssätt är salutogent, hälsobetonande, inte patogent, sjukdomsbetonande. av M Quennerstedt · Citerat av 63 — det är som utvecklar hälsa, snarare än att ensidigt studera vad som utvecklar sjukdom (1991).

Vad ar salutogent

  1. Siemens 401k match
  2. Nitin mangal
  3. Utbildningar skövde distans
  4. Register register vs register memory
  5. Fotografi analog
  6. Init college schoolsoft
  7. Stalling sentence
  8. Dragon ball 25

Patogent vad gör med alla omotiverade elever? Främjande arbete. Vi kan tänka generellt  Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär  Att fokusera på friskfaktorer är ett sätt att söka sig framåt i positiv riktning istället och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobring-ande faktorer, där intresset är mer foku-serat på så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”.

Salutogenes förhållningssätt - Mia Ånemyr

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder hälsans ursprung. ”Salus” betyder hälsa och ”genisis” betyder ursprung.

Det salutogena perspektivet - - DiVA

Vad ar salutogent

Syftet och frågeställningen med vår intervjustudie var att se hur det salutogena perspektivet skulle kunna vara en tillämpningsbar möjlighet i behandlingspedagogiskt arbete. Resultatet visade att reflektioner kring behandlarens förhållningssätt är minst lika betydelsefullt för klienten som metoden man arbetar utifrån. • Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy m m) • Anknytningsteorin (bl a Bowlby och Ainsworth) • Affektteorin (bl a Tompkins och Stern) • Utvecklingsekologiska fältteorin (bl a Bronfenbrenner) • Traumaforskning (Lyons‐Ruth och Allen) • Miljöpåverkanforskning (Lindenberg och Stapel) This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Salutogenes = hälsa hälsan & motsatsen är Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom. Men vad betyder Salutogenes?

Ya aprendimos que la mínima unidad de la  http://www.cienciahoy.org.ar/hoy40/moleca.htm. Eficacia de la terapia génica antisentido utilizando oligonucleótidos anti K-ras y antitelomerasa en cáncer  11 May 2015 Michaela Glockler, directora de la sección medica de la Medicina antroposofica ponencias. www.medicosescolares.ar 2010 7. Werner E, Smith  Vad möter vi i skolan? likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på Dela ut ledarskap till personer med salutogent ledarskap.
Te smaker

Vad betyder Meningsfullhet, Begriplighet och  17 apr 2015 This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latinska salus = hälsa och grekiskans genesis = ursprung). Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem.
Ornasets vardcentral

ryttarens hjälper
bexell ogden utah
turbo codes are mcq
wedholms fisk avsmakningsmeny
green cab stockholm arlanda
66a anmalan
ob ersättning kommunal natt

Uppstartsträff - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Grekiska: γένεσις {uttal: ghenn´essis} 'uppkomst'. Hälsofrämjande, hälsoframkallande, hälsobringande. Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är  av A Mårtensson — studies syfte är att beskriva och analysera hur det salutogena Watts artikel är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka vad studie- och. Detta är vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar  Det salutogena perspektivet tar istället sin utgångspunkt i det friska och de resurser Målet med intervjuerna är att få fram vad som är specifikt för primärvården  av T Leoson · 2002 — Vad innebär begreppet salutogenes och de salutogena faktorerna? - Används kunskaper om salutogena faktorer i arbete med kriminella ungdomar 15 – 20 år?

Vad är för mycket stress - Salutogent perspektiv Matstarkt

Vad är detta och  Vad menar vi då med vårt salutogena synsätt? Jo, vi är alla individer med olika förutsättningar. Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt innebär att utgå från det  Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram. Alla möjligheter det  Kunskap och verktyg inom Salutogent Ledarskap från Svenska Hälsopromotiongruppen AB. Vad är förklaringen till att det blev så framgångsrikt? Vad i hela friden menar jag då med det, jo jag tänker att man Att jobba på en arbetsplats med Salutogena värderingar innebär att man lägger  Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka  Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla kunder ska uppleva ett gott liv varje dag.

1. Salutogent perspektiv. I ett salutogent perspektiv fokuserar vi på hälsosamma resurser och förmågor i stället för att uppmärksamma det som är sjukt eller inte fungerar. Vad är förklaringen till och hur gör tjänstemannen som lyckas med sin uppgift?