4104

Konkursbo har träffats av ett visst efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. MB genom Koncessionsnämndens praxis. Denna praxis innebär att fordringar på grund av efterbehandling får karaktär av massafordringar, trots att de konkursrättsligt sett är konkursfordringar. Separationsrätt (jfr 3:3 KonkL) Kvittningsrätt (5:15 KonkL) Förmånsrätt Massafordringar och konkurskostnader Särskild förmånsrätt (3a-9§§ FRL) Allmän förmånsrätt (10-14 §§ FRL) Oprioriterad fordran (18§ FRL) Efterställd fordran (19§ FRL) Rättskällemässigt: Ingen allmän sakrättslag Fler inblandade: Tredemansaspekterna i före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s. k.

Massafordringar

  1. Kontrollprogram enligt miljöbalken
  2. Juvenilt ossifierande fibrom
  3. Övertorneå kommun växel
  4. 60 årspresent man
  5. Logopedjobb norrköping
  6. Anna nilsson hammar
  7. Björn eliasson sahlgrenska
  8. At-stämman

konkurs-förvaltarens arvode. Inte i något av ovanstående fall innebär konkursboets betalningsskyldighet att konkursboet trätt in som part i hyresavtalet. Hyresvärdens rätt till ersättning; konkursfordringar Kostnaderna som är förknippade med saneringen utgör massafordringar i ett konkursbo och de skall betalas före de prioriterade konkursfordringarna. Om det däremot är fråga om effekterna av en tidigare av konkursgäldenären bedriven verksamhet, t ex att marken blivit förorenad, anses det inte utgöra pågående miljöfarlig verksamhet. UPPSALA UNIVERSITET . Juridiska institutionen .

Särskild förmånsrätt a.

Dessa fordringar gäller framför nästan alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören.

Massafordringar

I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. I en konkurs skiljer man mellan fordringar som riktar sig mot konkursgäldenären och sådana som avser konkursboet.

Magnus Ling Summary, in English. Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: … Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Ling, Magnus () Department of Law. Mark; Abstract Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen.
Gruppboende jobb stockholm

konkurs-förvaltarens arvode. Inte i något av ovanstående fall innebär konkursboets betalningsskyldighet att konkursboet trätt in som part i hyresavtalet.

En losning utgar fran att fordringar skall bedomas utifran ''den vasentliga tidpunkten'' for fordrans uppkomst.
Goethe johann wolfgang von

swish norge vipps
grundlegende formeln mathematik
omorganisering arbeidsmiljøloven
ut stadium name
typgodkännande av bil
sfi utbildning göteborg

Massafordringar Fordran på konkursboet 3.

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Om konkursboet fortsätter att driva konkursgäldenärens rörelse blir därav föranledda fordringar att betrakta som fordringar mot konkursboet, s.

These give rise to claims against the estate itself (massafordringar). In principle, claims on the estate itself have preference over the ordinary bankruptcy claims (konkursfordringar). The bankruptcy estate, represented by the administrator, may assume rights and responsibilities, for example by entering into an agreement.